Tidigare separatutställningar
Galleri Part i Göteborg
Folkets Hus i Varberg
Galleri S i Tibro
Galleri 25 i Göteborg
Bolum Konferens i Broddetorp

Tidigare grupputställningar
Polhemsstiftelsen i Stjernsund
Arkitekturgalleriet i Nääs
Galleri Dobag i Kristiansund, Norge