Jag är uppvuxen i Västerås, kom därefter till Göteborg och arkitektutbildning på CTH.
Stipendium på Ècole des Arts decoratifs i Paris. Kroki och skulptur.
Måleri vid sidan av arkitektarbete i Göteborg.
Första separatutställning på Galleri Part i Göteborg 1995, därefter utställningar på
Folkets Hus i Varberg, Galleri S i Tibro och Galleri 25 i Göteborg.
Grupputställningar på Polhemsstiftelsen i Stjernsund, Arkitekturgalleriet i Nääs och
Galleri Dobag i Kristiansund, Norge.
Är representerad i Göteborgs stads samlingar.